ĐỒ GỐM BÁT TRÀNG

SẢN PHẨM GỐM BÁT TRÀNG NỔI BẬT

ĐỒ THỜ GỐM BÁT TRÀNG

BỘ ẤM CHÉN - BÌNH NƯỚC

BỘ ĐỒ ĂN GỐM

- 30.77%
- 44.44%
- 11.29%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá xếp hoa

550.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem mẫu DA87

Liên hệ
- 12.73%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh tiên men men trắng

480.000