90.000
14.000
Giảm giá!
80.000 55.000
Giảm giá!
70.000 45.000
8.000
Giảm giá!
850.000 680.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh tiên men men trắng

550.000 480.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá men trắng xếp hoa

520.000 450.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa ảo men trắng

40.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa bằng men trắng

28.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa sâu lòng men trắng

45.000 37.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa trắng bầu dục

60.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa tròn men trắng

35.000 25.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa vuông miệng lượn men trắng

65.000