Hiển thị tất cả 15 kết quả

- 20.83%
- 12.73%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh tiên men men trắng

480.000
- 13.46%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá men trắng xếp hoa

450.000
- 30.77%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa bằng men trắng

28.000
- 17.78%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa sâu lòng men trắng

37.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa trắng bầu dục

60.000
- 28.57%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa tròn men trắng

25.000