Giảm giá!
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh tiên men men trắng

480.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá men trắng xếp hoa

450.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa ảo men trắng gốm sứ Bát Tràng

45.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa bằng men trắng

28.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa sâu lòng men trắng

37.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa trắng bầu dục

60.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa tròn men trắng

25.000