ĐỒ GỐM BÁT TRÀNG

SẢN PHẨM GỐM BÁT TRÀNG NỔI BẬT

ĐỒ THỜ GỐM BÁT TRÀNG

BỘ ẤM CHÉN - BÌNH NƯỚC

BỘ ĐỒ ĂN GỐM

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn vẽ sen

Liên hệ
- 23.47%
- 9.84%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa lá gân

550.000
- 11.29%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá xếp hoa

550.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ trúc

Liên hệ
- 13.33%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá trầu xếp hoa

650.000