Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Nậm rượu bọc đồng

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Nậm rượu men rạn

180.000
Giảm giá!

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Nậm rượu men rạn đắp nổi số 1

280.000 220.000
Giảm giá!

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Nậm rượu men rạn đắp nổi số 3

220.000 200.000

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Nậm rượu thờ gốm bát tràng

95.000

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Nậm rượu thờ hai bầu

95.000

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Nậm rượu thờ vẽ sen

120.000

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Nậm rượu thờ vẽ sen men lam