GỐM SỨ GIA HƯNG BÁT TRÀNG

Cơ sở 1: Xóm 5 Giang Cao – Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội

Cơ sở 2: Số 17/27 Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội

Mail: gomsugiahungbattrang@gmail.com

Hotline: 0984.399.699

www.gomsugiahungbattrang.com

www.facebook.com/gomsugiahung