Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Ống cắm hương thờ

115.000
Giảm giá!

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Ống cắm hương thờ men rạn đắp nổi

350.000 220.000
Giảm giá!

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Ống cắm hương thờ số 1

125.000 115.000

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Ống cắm hương thờ số 2

85.000

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Ống cắm hương thờ vẽ sen

135.000