Hiển thị tất cả 35 kết quả

- 44.44%
- 49.71%
- 24.24%
- 43.24%
- 44.44%
- 43.24%
- 11.76%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh hoa vẽ sen

750.000
- 12.73%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh tiên men men trắng

480.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá men kem

Liên hệ
- 13.46%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá men trắng xếp hoa

450.000
- 13.33%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá trầu xếp hoa

650.000
- 11.29%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá xếp hoa

550.000
- 8.82%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa cánh tiên

620.000
- 26.15%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa dáng xoài

480.000
- 9.84%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa lá gân

550.000
- 30.77%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa bằng men trắng

28.000
- 18.75%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa chữ nhật men kem vẽ hoa đào

65.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa chữ nhật vẽ hoa đào

Liên hệ
- 17.78%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa sâu lòng men trắng

37.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa trắng bầu dục

60.000
- 28.57%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa tròn men trắng

25.000
- 29.17%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa vuông men kem vẽ hoa đào

85.000