Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
750.000
Giảm giá!
880.000
Giảm giá!
1.250.000
Giảm giá!
1.050.000
Giảm giá!
750.000
Giảm giá!
1.050.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh hoa vẽ sen

750.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh tiên men men trắng

480.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá men kem

Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá men trắng xếp hoa

450.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá trầu xếp hoa

650.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá xếp hoa

550.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa cánh tiên

620.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa dáng xoài

480.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa lá gân

550.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa ảo men trắng gốm sứ Bát Tràng

45.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa bằng men trắng

28.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa chữ nhật men kem vẽ hoa đào

65.000
Giảm giá!
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa sâu lòng men trắng

37.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa trắng bầu dục

60.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa tròn men trắng

25.000
Giảm giá!
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa vuông men kem vẽ hoa đào

85.000