Đồ thờ gốm Bát Tràng

Mâm bồng thờ vẽ sen phi 16

120.000

Đồ thờ gốm Bát Tràng

Mâm bồng thờ vẽ sen phi 18

145.000

Đồ thờ gốm Bát Tràng

Mâm bồng thờ vẽ sen phi 20

175.000

Đồ thờ gốm Bát Tràng

Mâm bồng thờ vẽ sen phi 24

250.000

Đồ thờ gốm Bát Tràng

Mâm bồng thờ vẽ sen phi 28

300.000

Đồ thờ gốm Bát Tràng

Mâm bồng thờ vẽ sen phi 30

380.000