Hiển thị tất cả 33 kết quả

- 20.83%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ sen

Liên hệ

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ trúc

Liên hệ
- 12.73%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh tiên men men trắng

480.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá men kem

Liên hệ
- 13.46%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá men trắng xếp hoa

450.000
- 30.77%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa bằng men trắng

28.000
- 18.75%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa chữ nhật men kem vẽ hoa đào

65.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa chữ nhật vẽ hoa đào

Liên hệ
- 17.78%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa sâu lòng men trắng

37.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa trắng bầu dục

60.000
- 28.57%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa tròn men trắng

25.000
- 29.17%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa vuông men kem vẽ hoa đào

85.000