Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa đào

1.050.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa sen xanh

1.150.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa ảo men trắng gốm sứ Bát Tràng

45.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa bằng men trắng

28.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa chữ nhật men kem vẽ hoa đào

65.000
Giảm giá!
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa sâu lòng men trắng

37.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa trắng bầu dục

60.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa tròn men trắng

25.000
Giảm giá!
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa vuông men kem vẽ hoa đào

85.000