Hiển thị tất cả 20 kết quả

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem mẫu DA87

Liên hệ

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ sen

Liên hệ

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ trúc

Liên hệ
- 12.73%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh tiên men men trắng

480.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá men kem

Liên hệ
- 13.46%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá men trắng xếp hoa

450.000
- 18.75%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa chữ nhật men kem vẽ hoa đào

65.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa chữ nhật vẽ hoa đào

Liên hệ
- 29.17%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa vuông men kem vẽ hoa đào

85.000