Thống-Tỏi-Chóe-Tỳ Bà

Tỳ bà hoa văn khắc nổi H48cm

1.700.000
Giảm giá!

Thống-Tỏi-Chóe-Tỳ Bà

Tỳ bà hoa văn khắc nổi H56cm

2.000.000
Giảm giá!

Thống-Tỏi-Chóe-Tỳ Bà

Tỳ bà hoa văn khắc nổi H60cm

3.500.000
Giảm giá!

Thống-Tỏi-Chóe-Tỳ Bà

Tỳ bà hoa văn khắc nổi H76cm

4.800.000
Giảm giá!

Thống-Tỏi-Chóe-Tỳ Bà

Tỳ bà men rạn

550.000
Giảm giá!

Thống-Tỏi-Chóe-Tỳ Bà

Tỳ bà vẽ công phù dung H55cm DK29

2.600.000
Giảm giá!

Thống-Tỏi-Chóe-Tỳ Bà

Tỳ bà vẽ Sen H60cm DK33

2.000.000

Thống-Tỏi-Chóe-Tỳ Bà

Tỳ bà vẽ tứ cảnh H60cm DK33

3.500.000