Hiển thị tất cả 6 kết quả

- 11.76%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh hoa vẽ sen

750.000
- 13.33%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá trầu xếp hoa

650.000
- 11.29%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá xếp hoa

550.000
- 8.82%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa cánh tiên

620.000
- 26.15%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa dáng xoài

480.000
- 9.84%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa lá gân

550.000