Hiển thị tất cả 12 kết quả

- 25.81%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa đào hồng DH19

1.150.000
- 23.47%
- 21.05%
- 28.00%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa đào xanh DX14

900.000
- 29.63%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa đào xanh DX15

950.000
- 10.81%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa đào xanh DX23

1.650.000
- 11.76%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh hoa vẽ sen

750.000
- 13.33%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá trầu xếp hoa

650.000
- 11.29%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá xếp hoa

550.000
- 8.82%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa cánh tiên

620.000
- 26.15%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa dáng xoài

480.000
- 9.84%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa lá gân

550.000