Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa đào hồng DH19

1.150.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa đào xanh DH13

750.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa đào xanh DX12

750.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa đào xanh DX14

900.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa đào xanh DX15

950.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa đào xanh DX23

1.650.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh hoa vẽ sen

750.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá trầu xếp hoa

650.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá xếp hoa

550.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa cánh tiên

620.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa dáng xoài

480.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa lá gân

550.000