Bát nắp thờ, bát sâm thờ vẽ sen vàng kim, bộ đồ thờ bọc đồng, bát canh sâm thờ, bộ đồ thờ bát tràng, bộ đồ thờ men lam, bát thờ cúng gốm bát tràng, bát nắp vẽ trúc lâm thất hiền
bát sâm thờ vẽ sen vàng kim
bát sâm thờ vẽ sen vàng kim

Bát nắp thờ vẽ sen vàng kim gốm sứ Gia Hưng Bát Tràng

400.000 325.000

  • Thương hiệu: Gốm sứ Gia Hưng
  • Nơi sản xuất: Bát Tràng, Việt Nam
  • Chất liệu: Sứ cao cấp
  • Màu sắc: Men lam
  • Kích thước:  
  • Hoa văn:  Vẽ sen vàng kim