Category Archives: Về Bát Tràng

gốm sứ bát tràng, làng gốm bát tràng

Mấy nét về làng gốm Bát Tràng

gốm bát tràng

Mấy nét về làng gốm Bát tràng xưa và nay Bát Tràng là một làng gốm lâu đời và nổi tiếng trong lịch sử nước ta. Làng gốm Bát Tràng nằm ở tả ngạn sông Hồng thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo các thư tịch cổ, nghề gốm Bát Tràng xuất hiện từ thế kỷ […]