ĐỒ GỐM BÁT TRÀNG

SẢN PHẨM GỐM BÁT TRÀNG NỔI BẬT

ĐỒ THỜ GỐM BÁT TRÀNG

BỘ ẤM CHÉN - BÌNH NƯỚC

BỘ ĐỒ ĂN GỐM

- 30.77%
- 17.78%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa sâu lòng men trắng

37.000
- 13.46%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá men trắng xếp hoa

450.000
- 11.29%

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá xếp hoa

550.000