Giảm giá!
1.350.000 820.000
Giảm giá!
1.750.000 950.000
Giảm giá!
1.650.000 1.250.000
Giảm giá!
1.850.000 1.050.000
Giảm giá!
1.350.000 820.000
Giảm giá!
1.850.000 1.150.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh hoa vẽ sen

850.000 750.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh tiên men kem vẽ trúc

Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh tiên men men trắng

550.000 480.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá men kem

Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá men trắng xếp hoa

520.000 450.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá trầu xếp hoa

750.000 650.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá xếp hoa

620.000 550.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa cánh tiên

680.000 620.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa dáng xoài

650.000 480.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa lá gân

610.000 550.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa ảo men trắng

40.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa bằng men trắng

28.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa chữ nhật men kem vẽ hoa đào

80.000 65.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa chữ nhật vẽ hoa đào

Giảm giá!

Bát đĩa gia vị

Đĩa gia vị vẽ lá trúc

12.000 10.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa nông vẽ trúc

22.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa sâu lòng men trắng

45.000 37.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa sâu lòng vẽ trúc

50.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa trắng bầu dục

60.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa tròn men kem vẽ hoa đào

Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa tròn men trắng

35.000 25.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa tròn vẽ hoa đào xanh

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa vuông men kem vẽ hoa đào

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa vuông miệng lượn men trắng

65.000