Giảm giá!
220.000 195.000
Giảm giá!
250.000 225.000
Giảm giá!
120.000 100.000
Giảm giá!
150.000 135.000
Giảm giá!
18.000 16.000
18.000

Bát đĩa gia vị

Bát mắm vẽ trúc

10.000
Giảm giá!
12.000 10.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn gốm bát tràng vẽ sen

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem mẫu DA87

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ đào xanh

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa đào

1.050.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa sen xanh

1.150.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ sen

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men kem vẽ trúc

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn men xanh vẽ hoa

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn vẽ hoa đào

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ăn vẽ sen

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ đồ ặn vẽ trúc gốm bát tràng

Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh hoa vẽ sen

850.000 750.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay cánh tiên men kem vẽ trúc

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá men kem

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá trầu xếp hoa

Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay lá xếp hoa

620.000 550.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa cánh tiên

680.000 620.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa dáng xoài

Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Bộ khay xếp hoa lá gân

610.000 550.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa chữ nhật men kem vẽ hoa đào

50.000 45.000
Giảm giá!

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa Chữ Nhật Vẽ Chuồn Chuồn (16x24cm)

85.000 65.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa chữ nhật vẽ hoa đào

Giảm giá!

Bát đĩa gia vị

Đĩa gia vị vẽ lá trúc

12.000 10.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa nông vẽ trúc

22.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa sâu lòng vẽ trúc

50.000

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa tròn men kem vẽ hoa đào

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa tròn vẽ hoa đào xanh

Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng

Đĩa vuông men kem vẽ hoa đào